select * from sz_paginaurl left join sz_pagina on pu_pagina=p_id where p_actief=1 && pu_adres='structureel-samenwerken' && p_id is not null;
Structureel samenwerken - Your Success

Structureel samenwerken

YourSuccess levert maatwerk, maar gaat met startende ondernemers bij voorkeur een samenwerking aan voor drie jaar. 

  • jaar 1 > grondige intake, opstellen 3-jarenplan en stappenplan, start eventuele investering
  • jaar 2 > op- en uitbouwen netwerk, organiseren financieel management 
  • jaar 3 > onderneming begeleiden tot een financieel gezond, goed georganiseerd bedrijf, afbouw rol YourSuccess

Twee varianten

Schakel YourSuccess in voor:
  • advisering: Drie jaar lang staat de kennis, ervaring en het netwerk van YourSuccess tot je beschikking om jouw idee succesvol om te zetten in een goed lopend bedrijf. 
  • participatie: YourSuccess neemt hierbij maximaal drie jaar lang actief deel in je onderneming als investeerder en stille vennoot. YourSuccess treedt op als participatiemaatschappij, is medeaandeelhouder en introduceert je als businesspartner in zoveel mogelijk relevante netwerken. 

Download de pdf met meer informatie

Blijvend betrokken

YourSuccess is tijdens of na een samenwerkingstraject ook beschikbaar als toezichthouder, bijvoorbeeld als lid van een Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen.